05 november 2006

Targeting

In mijn ideale reclametoekomst verzenden en ontvangen we alleen nog gewenste reclamesignalen. Dat impliceert ondermeer dat tegen die tijd:

  • alle media-communicatie digitaal is;
  • we allemaal beschikken over een digitaal ID;
  • dit ID verrrijkt is met strikt persoonlijke filtering-functionaliteiten.

Voorspellers raken nu nog opgewonden van het perspectief dat er in 2008 meer zal worden besteed aan internetreclame dan aan buitenreclame, en dat ‘zelfs’ radioreclame zo rond 2010 door internetreclame zal worden ‘ingehaald’ (in de UK en Zweden vloeit trouwens dit jaar al meer dan 10% van de budgetten toe naar webmedia).[1]
Verdere digitalisering van tv, radio, print, outdoor, POS èn dm as we know them zal echter een veel grotere impact op reclame hebben dan alles wat we nu nog simpeltjes verstaan onder ‘internet-reclame’.
De eindgebruiker heeft tegen die tijd met zijn personal filter alle macht aan zich getrokken, maar zal behoefte blijven houden aan een verderreikende intelligente selectie en verpakking van informatie. Van die behoefte zie je nu bijvoorbeeld al vroege symptomen in de wondere wereld van RSS, waar de in ’t begin nog limietloze feed-aggregaten steeds knapper, steeds beter gefilterd op contextuele voorkeuren en actueel gedrag, worden aangeboden als persoonlijke service- en informatie-portals.[2]
Ik raad reclamemakers die zich klaarmaken voor de toekomst dan ook van harte aan om hun grootste uitdaging van dit moment niet alleen te zoeken in het steeds verstandiger integreren van internetdingetjes. De echte marketing wars of the future zullen woeden in àlle media, èn op straat, èn op de winkelvloer. En de winnaars van die oorlogen zullen zich allang, minstens sinds 2006, hebben bekwaamd in de ins en outs van behavioral targeting.

[1] Zie Zenithoptimedia.com.
[2] Zie bijvoorbeeld Netvibes.com en Infocaster.nl.

Dit stukje verscheen eerder in de Adforesult van november 2006.